Dyk Linanäs, Ljusterö med Missing People

Lördag 10. November åkte jag med min fru, dykaren, för att hjälpa till i ett sök efter en försvunnen person. Det blev en begivenhetsrik dag.