Industri- och sjöfartsstaden Norrköping

Att gå längsmed Motala ström ner mot hamnen i Norrköping ger en bild av en stad med långa traditioner av tung industri och sjöfart. Det är full aktivitet på kajerna, båtar kommer och går, lastbilarna rullar tunga genom gatorna på väg någon stans.

Här ett fartyg som lastas.